Editpad Shortcut Keys Download PDF

Editpad Shortcut Keys

EditPad is een krachtige teksteditor. Oorspronkelijk werd hij enkel ondersteund door windows, maar na verzoeken van Linuxgebruikers werd er alrighteen Linuxversie uitgebracht.

Ctrl+Home – Move to the start of the document
Ctrl+End – Move to the end of the document
Shift+Ctrl+Home – Select everything from the current position of the text cursor to the start
Shift+Ctrl+End – Select everything from the current position of the text cursor to the end
Ctrl+Arrow Left – Jump to the next word
Ctrl+Arrow Right – Jump to the previous word
Ctrl+Backspace – Delete the start of the current word
Ctrl+End – Delete the end of the current word
Shift+Ctrl+Backspace – Delete the start of the current line
Shift+Ctrl+End – Delete the end of the current line
Ctrl+Arrow Up/Arrow Down – Quickly scroll the text without moving the text cursor and without moving your hands away from the keyboard
Shift+Tab – Indent or unindent a block of lines
Ctrl+Alt+Y – Delete lines
Shift+Ctrl+Alt+Y – Duplicate lines
Ctrl+D – Duplicate text
Ctrl+M – Move text
Ctrl+Shift+B – Begin Selection
Ctrl+Shift+E – End Selection
Shift+Ctrl+D – Expand Selection
Ctrl+Z – Undo
Ctrl+Y – Redo
Insert – Toggles between insert and overwrite mode
Ctrl+A – Select all
Shift+F5 – Go to previous editing position
Shift+Ctrl+] – Insert Matching Bracket
Page Up/Page Down – Move the text cursor up or down an entire screen
Home – Move the text cursor to the Beginning of the line
End – Move the text cursor to the End of the line
Ctrl+X – Cut
Shift+Ctrl+X – Cut Append
Ctrl+C – Copy
Shift+Ctrl+C – Copy Append
Ctrl+V – Paste
Shift+Ctrl+V – Swap With Clipboard

Editpad Shortcut Keys PDF

Print Friendly, PDF & Email